måndag 20 februari 2023

RISCO WiComm Pro system

WiComm Pro är RISCO Groups nästa generations trådlösa larmsystem som erbjuder ett avancerat professionellt system.

WiComm Pro Central med 32 trådlösa sektioner och 4 trådbundna (enkelriktade eller dubbelriktade)

Inga kommentarer:

Äga Larmet

  Detta är en artikel från tidningen VILLA NYTT mars 2023 . Många villaägare har via massiv reklam fått bilden av att "riktiga" he...