söndag 19 februari 2023

Ajax Systems Certifiering


 

 

 

 

 

 

 

 

Hub 2 Plus, MotionProtect, MotionCam (ej PhOD), HomeSiren och DoorProtect är certifierade enligt SSF 1014 edition 5-certifiering. Certifieringen heter "Systemkomponenter. Inbrottslarmsystem“. 

Det finns flera larmklasser av certifiering i Sverige som skiljer sig från övriga Europa. Larmklass R anses allmänt vara en kvalitetsstämpel för all trådlös utrustning som installeras i Sverige. SSF 1014 utgåva 5-certifiering specificerar viktiga egenskaper för funktion och tillförlitlighet hos trådlös larmutrustning.

Det tillåter Ajax trådlösa lösningar och Ajax Systems partners att växa snabbare och ta en starkare position på den svenska säkerhetsmarknaden.

 

Inga kommentarer:

Nyhet i LarmButiken

LarmButiken har nu ändrat i sitt sortiment och har tagit bort Honeywell Galaxy Flex, DSC Power Neo och Hikvision. Vissa utvalda produkter fr...